Doktor Tarsa Logo
  • Bugün;
   

En güncel tescil ve etiket belgelerimizi bu sayfada bulabilirsiniz.

BİTKİ BESLEME ÜRÜNLERİ

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen soldaki menüyü kullanın.

Genel Bilgiler

Toprak verimliliğini arttırmada en önemli faktörlerden biri bitki besin elementleridir. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için uygun miktar ve formülasyonlardaki besin elementlerinin gübre olarak gerek topraktan gerektiği durumlarda da yapraktan verilerek kullanılması gereklidir.

Tümünü [ Göster Göster  |  Gizle Gizle ]

Azotlu Gübreler

Potasyum Nitrat; Potasyum içerikli azotlu gübre. Azot ve potasyum ihtiyaçları birlikte karşılanır.

Üre Fosfat; Fosfor içerikli azotlu gübre Azot ve fosfor ihtiyacı birlikte karşılanır. Düşük pH özellikleri ve damlama sulama sistemlerinde birçok avantajı ile öne çıkar.

Kalsiyum Nitrat; Kalsiyum içerikli azotlu gübre. Azot ve kalsiyum ihtiyaçları birlikte karşılanır.

Mono Amonyum Fosfat; Fosfor içerikli azotlu gübre. Azot ve fosfor ihtiyacı birlikte karşılanır.

Magnezyum Nitrat; Magnezyum içerikli azotlu gübre. Azot ve magnezyum ihtiyacı birlikte karşılanır

Kalsiyum Magnezyum Nitrat; Kalsiyum ve magnezyum içerikli azotlu gübre. Azot, magnezyum ve kalsiyum ihtiyacı birlikte karşılanır.

Amonyum Sülfat; Beyaz renklidir ve toz şekere benzediği için halk arasında şeker gübre olarak da bilinir. Kimi zaman açık yeşil, açık mavi veya grimsi yeşil renkli de olabilir. Terkibinde %21 azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre kullanılırsa asitleşme yapabilir, alkali topraklar bu istenen bir durum olmakla birlikte artı yükünden dolayı bazı bitki besin elementleriyle rekabete girmesi, bitkiye göre bazı hastalıkların oranını arttırması gibi istenmeyen yan etkileri de vardır. Bu nedenle birçok bitkide amonyum sülfat yerine amonyum nitrat tercih edilmelidir.

Amonyum Nitrat; %26'lık Amonyum nitrat, kireç ihtiva eder ve 100 kilosunda 26 kg'a kadar saf azot vardır. %33'lük Amonyum Nitrat kireç ihtiva etmez, 100 kilosunda 33 kg saf azot vardır ve suda tamamen erir. Bitkiler tarafından kolay alındığı ve alımı kullanıcı tarafından ayarlandığı için tercih edilen azot formu olmalıdır.

Üre; Azotlu gübrelerden üre, içerisinde en fazla azot bulunduran gübredir. 100 kilogramında 45-46 kilo saf azot bulunur. Suda tamamen erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir. Üre bütün bitkilere rahatlıkla uygulanır fakat bitkiler tarafından alım zamanı, sıcaklık, mikroorganizma faaliyeti gibi nedenlere bağlı olduğu için birçok ürünün yetiştiriciliğinde tercih edilen bir azot formu değildir.

Azotun verilmesi gerektiği durumlarda, verilecek miktar birkaç kısma bölünerek uygulanmalıdır. Azotlu gübreler toprakta hareketlidirler, toprağa tutunmazlar. Fazla ve erken atıldıklarında genellikle toprağın alt tabakalarına geçerler, dolayısıyla bitkiye faydalı olmazlar. Bir bölümü ekimle beraber diğer kalan miktar da mümkün olduğunca bölünerek bitki gelişimi sırasında bitkinin ihtiyacı olduğu zamanlarda verilmelidir.

Fosforlu Gübreler

Forforlu gübreleri "suda eriyebilir" ve "taban gübreleri" olarak ayırabiliriz.

Diamonyum Fosfat (DAP): Diamonyum fosfat 18-46-0 terkibindedir. DAP fosfor ve azot gibi iki önemli bitke besin elementi içerir. Koyu gri veya kirli beyaz renkli danecikler halindedir, içerisinde her bir kilo azota karşılık, yaklaşık 3 kg fosfor bulunur. Ve alkali topraklarda TSP'yerine tercih edilmelidir.

Süper Fosfat tanecikler halinde yani granül görünümdedir. Açık gri veya boz renkli olan Süper Fosfat içerisinde % 16-23 oranında suda eriyebilen fosfor asidi vardır.
Triple Süper Fosfat: Fosforlu gübrenin diğer bir çeşidi de triple süper fosfattır. 100 kilogramında 43-46 kilo arasında fosfor asidi vardır. Kirli beyaz veya gri tanecikler halindedir. Uzun süre rutubetli yerlerde saklandığında su çekerek topaklaşır. Eğer topaklaşmış ise bu kesekler kırılarak kullanılabilir.

Yurdumuzda en çok kullanılan Fosforlu gübreler Triple Süper Fosfat ve DAP'tır.

Fosforlu gübreler toprakta sıkı şekilde tutunurlar ve fazla hareket etmezler. Bu nedenle taban gübresi olarak verilecek fosforlu gübrelerin Sonbahar ve Kış aylarında toprağa verilmeleri uygundur. Bu gübreler toprak yapısına ve bitkinin çeşidine göre istenilen derinliğe atılmalıdır.

MAP amonyum içerikli fosforlu gübre. Azot ve fosfor ihtiyacı birlikte karşılanır.

MKP potasyum içerikli fosforlu gübre. Bitkilerin azot ihtiyacının olmadığı veya azaldığı dönemlerde çözeltiyi dengeler.

Üre fosfat yeni nesil ve üre içerikli fosforlu gübredir. Azot ve fosfor ihtiyacı birlikte karşılanır. Düşük pH özellikleri ve damlama sulama sistemlerinde birçok avantajı ile öne çıkar.

Potasyumlu Gübreler

Potasyum içeren farklı gübreler vardır. Bunlardan bazıları; Potasyum Nitrat, Potasyum Sülfat, Potasyum Tiyo Sülfat, Potasyum Klorür vb.dir. Yurdumuz toprakları genelde potasyum bakımından yeterli durumda olduğu düşünüldüğünden, potasyumlu gübre kullanımının gerekmediği birçok bitki için doğru değildir. Potasyumun, bitkilerin stres şartlarına dayanımını, kuru madde miktarını arttırmak gibi birçok görevi vardır.Potasyum sülfat % 48-52 oranında potasyum bitki besin maddesi içerir. Potasyum nitrat ise % 46 oranında potasyum bitki besin maddesi içermektedir. Potasyumlu gübreler yetiştirilen bitkiye göre uygun miktarda kullanılmalıdır.

Kompoze Gübreler

Kompoze gübreler birden fazla bitki besin maddesini bir arada bulundururlar. Kompoze gübrenin içerisindeki bitki besin maddeleri azot, fosfor, potasyumdur. Bunlar sırasına göre % olarak ifade edilir. Örneğin 15-15-15 terkibindeki bir kompoze gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo da potasyum var demektir. Bunun dışında diğer kompoze gübreler 20-20-0 ve 15-15-15 vb. formulasyonlarda olabilirler. Bütün bitkilerde kullanılabilir.

20-20-0 terkibindeki kompoze gübrenin 100 kilosunda, 20 kilo saf azot, 20 kilo saf fosfor var; potasyum ise yok demektir. Gri-kahverengi granüller halindedir. Uygun şartlarda uzun süre saklanabilir ve her türlü toprakta kullanılabilir. 15-15-15 şeklindeki kompoze gübrede azot, fosfor ve potasyum gibi temel bitki besin maddeleri vardır. Bu gübrenin 100 kilogramında 15 kilo saf azot, 15 kilo fosfor, 15 kilo potasyum vardır. Kompoze gübrelerin çözünürlüğü yavaş ve uzun süre toprakta kalabildiği için genelde taban gübrelemesi olarak uygulanır

NPK (Azot-Fosfor-Potasyum) Gübreleri

Azot ; Bitkilerde yaprak ve gövde oluşumunu teşvik eder. Bitki bünyesindeki önemli fizyolojik fonksiyonları, ürün miktarını ve ürün kalitesini etkiler. Bitkilerde proteinin ana maddesi olup güneş enerjisini bitki için yarayışlı enerji haline dönüştüren klorofil maddesinin temel yapı taşıdır. Bitki yeşil aksamının gelişme döneminde fazla miktarda azot kullanır.

Fosfor; Bitkilerde özellikle çiçeklenme, kök gelişimi, tohum ve meyve oluşumunda önemli rol oynamaktadır. Bitki metabolizmasında enerji transferinde büyük rol almakta, şeker ve nişasta gibi maddelerin oluşumunda etkili olmaktadır. Bitkilerde yeni hücrelerin oluşması, dokuların büyümesi ve bitki bünyesindeki bazı organik bileşiklerin oluşumunda rol oynamaktadır.

Potasyum; Ürünün kalitesini arttırır, meyvenin tat, aroma ve renk yönünden gelişmesine katkıda bulunur. Potasyumun en önemli fonksiyonlarından biriside bitkinin su dengesini düzenlemesidir. Bu nedenle potasyum eksikliği bitkilerin susuzluğa karşı dirençlerinin azalmasına neden olmaktadır. Kök gelişimini teşvik eder, hastalık ve susuzluğa dayanıklılığı arttırır. Bitkide protein, şeker ve yağ oluşumuna katkıda bulunur.

Kalsiyum, Magnezyum Nitrat Gübreleri

Kalsiyum; Bitkide hücre duvarlarını güçlendirir potasyum hücre duvarında tuğla ise kalsiyum da çimentodur ve dolayısıyla çevresel strese karşı bitkinin direncini artırır. Kök gelişimi için de önemlidir, hücre bölünmesi ve hücrelerin büyümesine yardımcı olur. Eksikliği durumunda kök sistemi çok zayıflar, gelişme çok zayıflar veya tamamen durur, meyveler yumuşar, dayanıklılıkları azalır.

Magnezyum; Klorofilin yapısında yer alır ve bu nedenle bitkide fotosentez için çok önemlidir. Bu nedenle, eksikliği sonucunda bitkilerde gelişme zayıflar, tohum ve meyve oluşumu zayıflar, meyve dökülmesi fazlalaşır. Ayrıca, bitkide şeker, yağ ve nişasta oluşumuna katkıda bulunur.

Mikro Besin Elementleri

Kükürt; Bitki bünyesindeki çeşitli fonksiyonlarından dolayı ürün miktarını ve ürünün kalitesini etkiler. Bitkilerde protein, enzimler ve vitaminlerin işlevlerine yardımcı olur. PH'sı yüksek topraklarda pH'yı düşürmede etkili olur.

Demir; Bitkilerde klorofil oluşumu için mutlak gereklidir. Fotosenteze, protein ve karbonhidrat oluşumuna, solunuma ve çoğu enzimin faaliyetine yardımcı olur. Kireç oranı yüksek topraklarda bitki tarafından alımı zorlaşır. Eksikliğinde gelişme geriler, kalite ve verim azalır.

Çinko; Bitkilerde klorofil oluşumu ve gelişmeyi teşvik eden hormonların faaliyetleri için gereklidir. Suyun bitkiye alınımı ve kullanımında görev alır. Fazla miktarlarda yapılan fosforlu gübreleme, potasyumu yüksek topraklar ve kireçli topraklar çinko noksanlığına neden olmaktadır. Noksanlığı durumunda bitki gelişiminde gerileme, yaprak boyunda azalma ve şeklinde bozulma, meyve boyu ve gelişiminde azalmalar görülür.

Bakır; Bitkilerde klorofil üretimi için gereklidir ve fotosenteze yardımcı olur. Bitkide su hareketinin dengelenmesine yardımcı olmaktadır ve tohum üretimi için gereklidir. Eksikliği durumunda gelişme ve verim azalmaktadır.

Mangan; Demir ile birlikte klorofil oluşumuna yardım eder. Bu nedenle fotosentez için gereklidir. Bitkilerde çeşitli enzimlerin işleyişinde etkilidir ve aynı zamanda protein ve karbonhidrat oluşumunda rol oynar. Bitki gelişmesine yardımcı olmak için bakır, demir ve çinko ile kombinasyonlar oluşturur.

Bor; Çiçek ve meyve tutumu ile oluşumuna katkıda bulunur, polenlerin varlığını sürdürmelerini sağlar. Hücre zarlarının dayanıklılığını artırarak bitkilere direnç kazandırır. Noksanlığı durumunda çiçeklenme, tohum ve meyve tutumu azalırken büyüme noktalarında ölümler görülmektedir.

Molibden; Azotun bitkiler tarafından alımı ve kullanımında etkilidir. Demir ve fosforun kullanılmasında rol oynamaktadır. Noksanlığında toprak kaynaklı hastalıklar bitkide daha kolay ilerler, çiçekler solar, bitki boysuzlaşır. Bitkide C vitamini oluşumu engellenir, klorofil miktarında azalma ve dolayısıyla gelişme çok zayıflar.

 
 Bizimle çalışmak ister misiniz
   
Anket Bayi değerlendirme anketi Webmail DRT WEBMAIL (Personel için)   |   Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014 Pazartesi