Doktor Tarsa Logo
 • Bugün;
   

En güncel tescil ve etiket belgelerimizi bu sayfada bulabilirsiniz.

ORGANİK ÜRÜNLER

Proton | Atocrop (Doğal deniz yosunu)

PROTON Atocrop

Kaliteli Ürün, Yüksek Verim

 • Meyve tutumu artar.
 • Fotosentezin artması ile maksimum seviyede meyve tutumu ve erken gelişme için gerekli bitki şekeri üretimi sağlanır. Kalite ve verim artar.
 • Bitkisel üretimle bağlantılı meyve iriliği ve kalitesi artar.
 • Hasat sonrası meyvenin depolamaya ve bekletilmeye dayanıklılığı artar.
 • Böylece üründen kazanç artar.

Sağlıklı Kök Gelişimi

 • Kılcal kök gelişimini arttırır.
 • Köklenmeyi teşvik ederek sağlıklı bitki gelişimi sağlar.

Sağlıklı Yapraklar

 • Olumsuz şartlara direnci arttırarak yeşil aksamın sağlılı olmasını ve gelişimini destekler.
 • Bitkinin genel topraküstü yapısını iyileştirerek sağlıklı kök gelişimini destekler.

Güçlü Bitki Yapısı

 • Bitki besin maddeleri ve suyun bitkide iletimini ve yarayışlılığını arttırır.
 • Sağlıklı bitki gelişimi için gerekli olan şekerler, proteinler ve organik asitlerin üretimini arttırır.
 • Bitkideki hücre zarının, proteinlerin ve klorofillerin durağanlaşmasına yardımcı olur, böylece yaşlanmayı geciktirir.
 • Bitkinin koruyucu proteinler üretimine yardımcı olur, kolaylaştırır ve teşvik eder.
 • Bitkinin olumsuz çevre şartlarına direncini arttırır.
ÜRÜN İÇERİKLERİ Proton Atocrop
Organik maddeler %45 - %60 %46
pH 10 - 10,5 9,8
Çözünürlük %100 %99,8
Protein %06 - %08 %06 - %07
Karbonhidratlar %35 - %50 %35 - %50
Alginic asit %10 - %20 %10
Mannitol %04 - %07 %04 - %07
Aminoasitler, Betainler, Auxinler Var Var
Cytokinin&Gibberallin 600-800 ppm 600 ppm
Aclenin %0,02 %0,02
Bitki büyüme ve gelişmeyi teşvik eden elementler
Toplam Azot %1 - %2 %1,06
Fosfor Pentaoksit (P2O5) %1 - %2 %6,2
Potasyum Oksit (K2O) %16 - %20 %18,7
Kalsiyum (Ca) %0,2 %0,17
Kükürt (S) %1,5 %1,16
Magnezyum (Mg)
%0,5 %0,42
Sodyum (Na) %1,8 %1,8
İz elementler
Demir (Fe) 200 ppm 200 ppm
Bakır (Cu) 6 ppm 6 ppm
Mangan (Mn) 12 ppm 12 ppm
Çinko (Zn) 100 ppm 100 ppm
Bor (B) 100 ppm 100 ppm
Molibden (Mo) 4 ppm 4 ppm
 

Tescil belgeleri

400 gr/ambalaj, 30 adet/koli

 

Docto-Humate

DOCTO HUMATE

Suda Eriyebilir Toz Formülasyonlu Hümik Asit

Hammadde: Leonardit, Hümik asit %60, pH:8-10, Potasyum (K2O) %12, Toplam Organik Madde %60, Maksimum nem %20, Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %6.

Docto-Humate, hümik asit ihtiva eden bir preparat olup, topraktaki bitki artıklarının ayrışması ve sıkışması sonucu oluşan Leonardit isimli maddenin kimyevi muameleye tabi tutulması ile elde edilir. Docto-Humate tamamen doğal bir bitki gelişim düzenleyicisidir.

Docto-Humate, çok çabuk eriyebilen granül formülasyonda olup suda eritilerek doğrudan toprağa tatbik edilir veya yaprak gübreleri, insektisit, fungusit, herbisitler ve defoliantlarla karıştırılarak bitkilerin yapraklarına pülverize edilir.

 • Besin alımını arttırır.
 • Dona dayanıklılığı arttırır.
 • Toprak özelliklerini iyileştirir, organik madde içeriğini arttırır.
 • Tohum çimlenmesini destekler.
 • Toprağı havalandırır, su alımını iyileştirir.
 • Yararlı toprak canlılarını harekete geçirir.
 • Aşırı toprak EC ve pH değerlerini tamponlama etkisi vardır.
 • Yıkanma azalır.
 • Kök gelişimini teşvik eder.
 • Hasatta verim ve kaliteyi arttırır.
 • Patojenlerin önüne geçer, bitkiye yardımcı olur.

Docto-Humate bitki gelişmesini ve verimini arttırır, Çünkü;

 • Toprakta oluşan sertleşmeyi çözer, bitkinin daha kolay köklenmesini sağlar.
 • Suyun ve havanın toprak içinde hareketini düzenler ve bitkinin istifadesine sunar.
 • Topraktaki aşırı sodyumu ortadan kaldırır, tuzlanmayı giderir.
 • Toprakta mevcut besin maddelerini şelat haline getirerek bitkiler tarafından alınmalarını sağlar. Demir iyonlarını ve diğer besin maddelerini serbest hale getirerek bitkiye kullanışlı hale getirir, klorozu önler.
 • Toprakta iyon alışverişini artırarak kil minerallerince tutulan fosfor, kalsiyum ve iz elementlerini serbest hale getirir ve bitkilerce kullanılmasını sağlar.
 • Topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini arttırır.
 • Tohumların kısa sürede çimlenmesine yardım eder.
 • Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzenler ve bitkilerin daha sağlıklı, güçlü gelişmelerini sağlar. Böylece kaliteyi ve verimi arttırır. Ayrıca hasattan sonra daha uzun süre muhafazasını sağlar.
 • Toprağa tatbik edildiği gibi yaprak gübreleri, herbisit, insektisit, fungusit ve defoliantlarla karıştırılarak yapraklara tatbik edilir. Böylece yaprakların stomalarının (solunum delikleri) açılmasına yardımcı olur ve yaprak gübrelerinin ve pestisitlerin bitki içine nüfuzunu sağlar.

Kullanıldığı Yer ve Dozları

Docto-Humate herçeşit meyve, narenciye, zeytin, bağ vs. gibi ağaç türlerinde ve sera bitkileri, sebze, hububat, pamuk, baklagiller, mısır, ayçiçeği, soya, tütün, patates, şekerpancarı vs. gibi her çeşit tarla bitkilerinde kullanılır. Docto-Humate suda eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz belli miktar suda karıştırılarak eritilir ve hazırlanan karışım toprağa veya yaprak gübreleri, herbisit, insektisit, fungusit veya defoliantlarla karıştırılarak yapraklara tatbik edilir.

Tescil belgeleri

500 gr/ambalaj , 30 adet/koli

 
 Bizimle çalışmak ister misiniz
   
Anket Bayi değerlendirme anketi Webmail DRT WEBMAIL (Personel için)   |   Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014 Pazartesi