Doktor Tarsa Logo
 • Bugün;
   

En güncel tescil ve etiket belgelerimizi bu sayfada bulabilirsiniz.

YAPRAK GÜBRELERİ

Yapraktan Uygulama

Sağlıklı bitki yetiştiriciliği, bol ve kaliteli ürün hasadı için topraktan gübre uygulanmasına ilave olarak yapraktan da gübreleme yapılmalıdır. Çünkü topraktan gübreleme çoğu zaman tek başına yeterli değildir ve yapraktan gübrelemenin bitki beslemesi üzerinde tamamlayıcı etkisi söz konusudur. Yapraktan gübreleme ile bitki desteklenmeli, çeşitli nedenlerle bitki bünyesine alınamamış olan bitki besin elementleri bu yolla bitkiye verilmelidir.

Ne Zaman Yapraktan Gübre Uygulanmalı

Bitki besin elementleri çeşitli sebeplerden ötürü toprak partiküllerine bağlanarak bitkilere kökleri vasıtasıyla alınamayacak düzeyde yarayışsız hale geçebilirler. Yapraktan gübreleme ile bu besin elementlerinin bitkiye acil olarak kazandırılması gerekir.

Bitkilerde besin elementleri noksanlıklarından kaynaklanan semptomları gözlemlediğimizde yapraktan gübreleme ile en hızlı etkili müdahale gerçekleştirilir.

Bitki kök ortamının düşük sıcaklık, hastalık, havasızlık gibi faktörlerce olumsuz etkilendiği durumlarda yapraktan gübreleme uygulanır.

 

NUTRIBELLA FOLIAR ÜRE

NUTRIBELLA FOLIAR ÜREKültür bitkilerinde yapraktan yüksek dozlarda azot verilmesi istendiği takdirde bunun tercihen amin azotu olması istenir. Bu kaynak da üredir.

Biüret, ürenin üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olup, bitkilerde toksisitenin ana nedeni olan maddedir. Taban gübresi olarak kullanılan normal ürede biüret oranı %1-2 civarındadır. Bu oranda biüret içeren ürenin yapraklara %1’lik pülverizasyonu halinde bitkilerde fitotoksisite meydana gelir. Düşük doz uygulaması halinde ise bitkilerin özel durumlarda ihtiyaç duydukları yüksek azot oranlarını veremeyiz. Dolayısıyla yaprak gübresi olarak üre kullanacaksak ve hızlı, yüksek dozda azot yüklemesi yapmak istiyorsak kullanılan ürede biüret oranının %0,3’ün altında olması gerekir.

Nutribella Foliar Üre özel üretim prosesi ve düşük biüret içeriği ile azot gereksiniminin yüksek olduğu dönemlerde uygulanacak bitkiye göre %1,5 dozunda dahi yaprak gübrelemesi yapma olanağı sağlar.

Nutribella Foliar Üre, azot içeriği (N-NH2) olan ve bileşimindeki organik amin formundaki biüretin %0,3 den düşük olduğu özellikle biürete duyarlı bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bir yaprak gübresidir. Nutribella Foliar Üre özellikle aşağıdaki bitkiler için geliştirilmiştir:

 • Narenciye Türleri (portakal, limon, mandarin)
 • Kesme Çiçek (gerbera, karanfil)
 • Çilek
 • Pamuk

Uygulama zamanı

Narenciyelerde: Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 1000gr/100lt su ile, 2 uygulama.

Sera Sebzelerinde: Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 500gr/100 lt su ile olmak üzere 2 uygulama.

Kesme Çiçekte: Dikimden sonra kardeşlenmeyi ve pinç uygulamasını takiben 500gr/100lt su ile

Çilek: 500gr/100lt su ile

Meyve ağaçları: 1000gr/100lt su ile, 1 uygulama, gerekirse ek uygulamalar yapılabilir.

Tescil belgeleri

 

NPK YAPRAK GÜBRELERİ

%100 Şelatlı İz Element İhtiva Eden Yaprak Gübreleri.

Markalar, Formülasyonlar ve Tescil Belgeleri

FAVOR

Favor

20+20+20+TE

5+40+15+TE

10+10+40+TE

Harmony

Harmony

20+20+20+TE

15+40+15+TE

10+10+40+TE

 
 
Master

Master

20+20+20+TE

15+40+15+TE

10+10+40+TE

Horizon

Horizon

20+20+20+TE

15+40+15+TE

10+10+40+TE

Tescil belgeleri

 
 
Hunter

Hunter

Mikro besin elementlerini ihtiva eden yaprak gübresi.

EC FERTILIZER

Tescil belgeleri

 
 

Genel Özellikleri

 • Yüksek kaliteli ham maddelerden en iyi koşullarda üretilmiştir, ham madde içeriği yüksektir.
 • Tamamı hızlı bir şekilde suda erir, uygulaması kolaydır.
 • Sodyum, klor vb. ağır metaller içermez.
 • Düşük tuz içeriği ve dengelenmiş pH'ı nedeniyle bitkinin her döneminde herhangi bir toksiteye neden olmadan uygulanabilir.
 • Bitki büyüme ve gelişme dönemlerine göre ayarlanarak bitki besin ihtiyaçlarına yönelik formüle edilmiştir.
 • Tüm formülasyonları bitki yetiştiriciliği için gerekli olan iz elementleri de içerir.
 • Bitkinin dengeli gelişmesini sağlar.
 • Bitkide semptomları görülen besin elementi noksanlıklarına hızlı ve etkili müdahale edilir.

Formülasyonlar

 • 20+20+20+TE
  Azot fosfor potasyum oranları eşit olan çok amaçlı standart bir formulasyondur. Bitkilerin gelişme döneminde ihtiyaç duyulan dengeli besin elementlerinin tümünü içerir. Üretimin her safhasında zayıf kalmış bitkileri kuvvetlendirmek için idealdir.
 • 15+40+15+TE
  Fosfor ağırlıklı bir formulasyondur. Bitkilerin genç dönemlerinde eş zamanlı ve kuvvetli çiçeklenmeyi teşvik etmek için kullanılır. Meyve bahçelerinde hasat sonrası kökleri kuvvetlendirir, çiçeklenme için enerji sağlar ve ileri dönemlerde çekirdek olgunlaşmasını destekler. Seralarda her dölde kullanılabilir.
 • 10+10+40+TE
  Potasyum ağırlıklı bir formulasyondur. Meyve tutmuş bitkilerde daha kaliteli, sağlıklı ve lezzetli meyve yapmak için kullanılır. Meyve iriliği, sağlamlığı ve raf ömrü artar. Seralarda her dölde kullanılabilir.

1 kg/ambalaj (20 adet/koli) ve 5 kg/ambalaj (6 adet/koli)

 

Olive Marvel

OLIVE MARVEL

Zeytine Özel Yaprak Gübresi

AgroVant Teknolojisi

Agro-Vant yapraktan gübreleme için yakıcılığı olmayan kontrollü salınım özelliği bulunan özel geliştirilmiş bir üründür.

Bu kontrollü salınım Ferti-Vant (yayıcı yapıştırıcı) teknolojisi ile sağlanmakta olup, özel olarak yapraktan gübreleme için tasarlanmış ve geliştirilmiş nadir bir yayıcı yapıştırıcı malzemedir.

Agro-Vant teknolojisi ile gübre kristalleri düşük maliyetli tek basamaklı işlem prosedürüne göre kaplanır. Bu özelliği ile AgroVant teknolojisi piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılır.

Bu teknoloji tüm dünyada İsrail, Avrupa, Avustralya, Güney Afrika ve Amerika'da büyük çaplı denemelerle test edilmiştir. Gübreleme denemelerinde MKP bazlı çeşitli NPK ve iz element karışımları denenmiştir.

Agro-Vant teknolojisi en son Uluslararası Yapraktan Bitki Besleme Sempozyumu'nda "International Symposium for Foliar Nutrition" temsil edilmiştir. Merano - Italya (2001)

Zeytinde yapraktan gübrelemenin gerekçeleri

 • Zeytin hiç sulanmaz yada kısmen sulanır bir üründür.
 • Zeytinde toprak gübrelemesinde bitki besleme için miktar ve zamanlama konusunda yetersizlikler söz konusu olmaktadır.
 • Zeytin yaprağı kalın kütiküla(Epidermisi koruyucu ve su geçirmez mumsu madde) tabakası sebebiyle sıradan yaprak gübreleriyle besin elementlerinin yapraktan alımında sıkıntı görülmektedir.

Tescil belgeleri

5 kg/ambalaj, 5 adet/koli

 

SPEEDFOL SERİSİ

Speedfol is Powered by Element Q

SQM'in iş formülünün yeni ve size özgü garanti kapsamı.

Starter Vegetative Flower & Fruit  

Bitkinizden maksimum düzeyde verim ve kalite sağlamanız için özel olarak geliştirilmiş SQM'in yeni sertifikalı yaprak çözeltisi serisi, SpeedfolTM ürünü sizlere sunuyoruz.

İşinizi büyütmek için yeni formüller ve stratejiler geliştirmek için teknik ekibimiz ile iletişim kurunuz.

Genel Özellikleri

 • Speedfol Starter SC NPK+S+6 mikro element içermektedir.
 • Bu süspansiyon konsantrasyon formulasyonu yüksek konsantrasyonda besin çözeltisi içerir, böylece istenilen miktarda besinleri uygulamak için bu üründen sadece az miktarda kullanmak yeterli olacaktır.
 • İçinde bulunan katkı maddeleri yardımı ile formulasyondaki besinlerin daha hızlı alımı sağlanır, bununla birlikte yağmurun ürünü yıkama riski azaltılmıştır.
 • Hafif asidik pH özelliği alkali suların pH değerini düşürmede ve tank karışımlarının kararlılığını ve etkinliğini arttırmaktadır.
 • Sodyum, klor ve ağır metaller içermemektedir. Böylece yakma, zarar verme ve fitotoksisite riskini minimuma indirmektedir.
 • Speedfol Starter SC yaprak gübrelemesi için EPA, EUROGAP ve GAP normlarına uygundur.
Garanti Analizi
MİKRO ELEMENT İçerik (%w/w) İçerik (%w/v)
Bor (B) 0,101 0,150
Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile şelatlı  0,021 0,031
Demir (Fe) Tamamı EDTA ile şelatlı  0,051 0,075
Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,021 0,031
Molibden (Mo) 0,005 0,008
Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile şelatlı 0,051 0,076

Biüresi düşüktür. Bütün mikro elementler suda çözünürler.
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Fe) : < pH 6,5
Şelatın stabil olduğu pH aralığı (Cu, Mn, Zn) : pH 2-11

 

Speedfol Starter SC

Starter SC

Özel yaprak bitki besleme süspansiyon konsantrasyonu (SC)

Ürün Tanımı ve İşlevi

Speedfol Starter SC gerekli temel besinlerin iyi-dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır.

Speedfol Starter SC gelişmiş bir başlangıç büyümesi ve erken hasat elde etmek için fidelerde ve genç bitkilerde noksanlık ya da aşırılık nedeniyle oluşan besin dengesizliklerini gidermek ve önlemek için uygulanan bir üründür.

Speedfol Starter SC yüksek oranda fosfor (P) içerir. Fosfor bitkide ATP vasıtasıyla olan enerji iletimi ve özümsemesinde kullanılır. Fosfor bitkide meristemik gelişmeyi teşvik eder, özellikle köklerdeki gelişmeyi teşvik eder. Böylece Speedfol Starter SC fide, fidan ve genç bitkiler için ideal bir kök gelişim düzenleyicisi ve kök gelişimi gerekli ya da azalmış olan stresli dönemlerde kullanılması uygun bir üründür.
Bu ürün tohum oluşumunu ve fotosentez ve karbonhidrat taşınımı işlemlerinde gerekli enerjiyi sağlamayı teşvik eder.

Garanti Analizi
ELEMENT İçerik (%w/w) İçerik (%w/v)
Toplam Azot 10,6 15,7
Nitrat Azotu 2,6 3,9
Amonyum Azotu 2,4  3,6
Üre Azotu 5,6 8,3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 12,1 17,9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 13,1 19,4

Tescil belgeleri

 

Speedfol Vegetative SC

Vegetative SC

Özel yaprak bitki besleme süspansyon konsantrasyonu (SC)

Ürün Tanımı ve İşlevi

Speedfol Vegetative SC, iyi bir vejetatif gelişmeyi sağlamak, noksanlık ya da aşırılık nedeniyle oluşan besin dengesizliklerini gidermek ve önlemek için gerekli temel besinlerin iyi-dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır.

Speedfol Vegetative SC içerisinde NPK+S+6 iz element bulunduran yüksek konsantrasyonlu süspansiyon formulasyonudur. Yüksek N içeriği yaprak ve sürgün gelişimini teşvik eder.

Speedfol Vegetative SC bitkiye vejetatif gelişme döneminde yaprak ve sürgün gelişimini teşvik etmesi ve/veya hasat sonrası uygulamalar ile bir sonraki sezon için besin rezervlerinin depolanmasını sağlaması için uygulanır.

Garanti Analizi
ELEMENT İçerik (%w/w) İçerik (%w/v)
Toplam Azot 16,5 24,4
Nitrat Azotu 2,7 3,9
Amonyum Azotu 1,5 2,2
Üre Azotu 12,3 18,3
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 7,6 11,2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 11,7 17,4

Tescil belgeleri

 

Speedfol Flower & Fruit SC

Flower & Fruit SC

Özel yaprak bitki besleme süspansyon konsantrasyonu (SC)

Ürün Tanımı ve İşlevi

Speedfol Flower & Fruit SC, gerekli temel besinlerin iyi-dengelenmiş bir karışımını sunmaktadır.

Speedfol Flower & Fruit SC bitkiye generatif dönemde besin noksanlıklarını ya da aşırı uygulamalardan doğan dengesizlikleri önlemek ya da düzenlemek için ve çiçeklenmeyi, meyve tutumunu ve gelişimini teşvik etmek için uygulanır.

Speedfol Flower & Fruit SC yüksek oranda K içerir. K kalite ve verim için en önemli etkenlerden biridir. Stomaların açılıp kapanmasını ve bununla birlikte yaprakta CO2 özümsenmesini ve fotosentezi (şeker üretimi) düzenler. Fotosentez ürünlerinin yapraktan meyveye taşınmasını ve depolanmasını sağlar. 60'tan fazla enzim bileşeninde faaliyet gösterir. K bitkilerin generatif gelişmelerini teşvik eder.

Garanti Analizi
ELEMENT İçerik (%w/w) İçerik (%w/v)
Toplam Azot 9,2 13,6
Nitrat Azotu 4,4 6,5
Amonyum Azotu 3,4 5,1
Üre Azotu 3,4 5,1
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) 6,7 10
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) 18,2 27

Tescil belgeleri

 
 Bizimle çalışmak ister misiniz
   
Anket Bayi değerlendirme anketi Webmail DRT WEBMAIL (Personel için)   |   Son Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2014 Pazartesi