26 Nisan 2006 Çarşamba

2006 yılında tarıma 400 milyon dolarlık ek kaynak aktarılacak

Tarım Kanunu ile birlikte tarımsal destek gayri safi milli hâsılanın (GSMH) yüzde 1'inden az olamayacak. Bu yıl 381 milyar dolar GSMH elde edilmesi bekleniyor. Buna göre tarıma ek 400 milyon dolarlık kaynak aktarılması gerekecek.

Uzun yıllar tartışmaları süren ve tarımsal faaliyetlerin genel çerçevesini belirleyecek olan Tarım Kanunu, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam 26 maddeden oluşan kanun, geçen hafta Meclis'te temel yasa olarak görüşülerek kabul edilmişti. Kanunla tarımsal destekleme miktarı, ilk kez ülke ekonomisinin üretim gücüyle ilişkilendirildi. Buna göre desteklemeye ayrılacak kaynak, gayri safi milli hâsılanın (GSMH) yüzde 1'inden az olamayacak.

Kanun, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği için bu yılki tarımsal desteklemelerin toplamının da GSMH' nin yüzde 1'i düzeyine ulaşmasının sağlanması gerekiyor.

Türkiye'nin GSMH'sinin bu yıl 381 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şu anda tarıma sağlanan destekler 3,4 milyar dolar düzeyinde bulunurken verilmesi gereken 400 milyon dolarlık ek kaynakla bu rakam, 3,8 milyar dolara seviyesine yükseltilecek. Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, "Tarım desteklerine ayrılan kaynağın, yasal zorunluluk olan GSMH' nin yüzde 1'ine yükseltilmesi için kaynak artırma çalışması yapılacak" demişti.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tarımsal destekleme araçları; doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma destek programları ile diğer destekleme ödemeleri olarak belirlendi.

Tarımsal destek yasal dayanağa kavuştu.

Tarımsal araştırma
Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, tarım alanındaki kamu faaliyetlerini dağınık bir yapıdan kurtarmak için sektörle ilgili politikaları belirleyecek, planlama ve koordinasyonuyla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Ürün konseyleri kurulacak

Ulusal tarım politikaları kapsamında çalışma yapmak üzere ürün bazında üretici, tüccar ve sanayiciler ve bunların oluşturdukları birlikler ile kamu ve araştırma kurumları, meslek odaları ve dernekler bir araya gelerek tüzel kişiliğe haiz "ürün konseyleri" kurulabilecek.

Sözleşmeli üretim dönemi
Sözleşmeli üretimi özendirmek için üreticilere yasada belirtilen desteklerin verilmesinde öncelik tanınacak. Tarım havzaları, bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek.

Destekleme ve yönlendirme kurulu
Tarımsal desteklerin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla "Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu" kurulacak.

Destekleme ödemeleri
Tarımsal destekleme araçları; doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler, hayvancılık destekleri, tarım sigortası ödemeleri, kırsal kalkınma destekleri, çevre amaçlı tarım arazilerini koruma destek programları ile diğer destekleme ödemeleri olarak belirlendi.

Tarım için kaynak
Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanacak. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi milli hâsılanın yüzde birinden az olmayacak.

Doğrudan gelir desteği

Cari yılda üretim yapmaları ve bu üretimlerine ilişkin gerekli bilgileri bakanlığa beyan eden kayıtlı çiftçiye doğrudan gelir desteği ödemeleri yapılacak.

KAYNAK: Referans Gazetesi
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 10:45 | 0 yorum


DRT LOGO
Doktor Tarsa Tarım
San. ve Tic. A.Ş.

Antalya, Türkiye

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu elemanlarından torf ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Doktor Tarsa şu anda 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vererek gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için...

Üyelik

Bilgi: E-bültenimiz ellerine ulaşmamış olanlar webmaster@drt.com.tr adresine bildirebilirler.