Azotlu gübrelemede etkinlik = bitkinin uygulanan azotu daha verimli kullanması.

Tescil Belgesine ulaşmak için tıklayın.

Azotlu gübrelerin etkin kullanımı

Azotlu gübrelemede etkinlik = bitkinin uygulanan azotu daha verimli kullanması.

Azot gübrelemesi zirai uygulamalar arasında en yaygın kullanılan yöntem olup, uygulanan azotun sadece %30 – 35’inden bitkiler faydalanabilmektedir. Her yıl azımsanamayacak miktarda azot bir yandan buharlaşma yolu ile atmosfere geçerken diğer yandan topraktan yıkanma ile uzaklaşarak bitkiler tarafından kullanılamaz hale gelmektedir.

Azot çevre faktörlerinden fazla etkilenen bir gübre çeşididir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler göstermiştir ki amonyum sülfatın etkinliğini artırmak için ideal yöntem nitrifikasyon inhibitörlerinin kullanımıdır.

Dash 21 ile topraktan azot kayıpları önemli oranda azaltılıp, uygulanan azotun daha verimli kullanılması sağlanmaktadır. Bu amaçla kullanılan azotlu gübrelemenin nitrifikasyon inhibitörü içermesi önerilir.Dash 21 içeriğindeki nitrifikasyon inhibitörü sayesinde amonyumun toprakta bitkiye alınımından önce nitrata dönüşmesini yavaşlatarak yıkanma miktarını azaltmakta ve azot kayıplarının önüne geçmektedir.

Neden DASH21 Gübreleri kullanılmalı?

  • Bitkide daha homojen büyüme
  • Azotta uzun süreli etki
  • Daha az nitrat yıkanması
  • Daha az yanma riski
  • İş gücü tasarrufu

- Uygun miktarda kullanımında verim ve kalitenin artmasına yardımcı olur.
- Klasik azotlu gübrelere göre daha az dozda uygulama imkanı sağlar.

Kullanma Tavsiyeleri

Ürün Doz (kg/da)
Tahıllar 20-30
Kanola 30-40
Pamuk 20-30
Mısır 30-40
Çeltik 20-25
Şekerpancarı 20-30
Bağ 20-25
Şeker Pancarı 20-30
Muz 25-40
Soğan 15-20
Meyve Bahçeleri 20-30
Sebzeler (açık tarla) 20-25
Çim 25-30
Mera 30-40

Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitki gelişimine göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir. Azot etkinliğini artırabilmek için gerekli görüldüğünde Dash46 ile birlikte kullanılabilir.


Garanti Edilen İçerik % w/w
DCD inhibitörlü Amonyum Azotu (NH4) 21
Kükürt (SO3) 60

DASH21 Çalışma Prensibi

Nitrifikasyon inhibitörlerini kullanmanın amacı toprakta Katyon Değişim Kapasitesine göre amonyum formundayken tutunabilen azotu, amonyum formunda daha uzun süre muhafaza ederek yıkanmasını azaltmaktır.

Dash21’de bulunan Dicyandiamide (DCD) inhibitörü nitrosomonas bakterisini inhibe ederek amonyumun (NH4+) nitrite ( NO2- ) oksitlenmesini yavaşlatır. Nitrosomonas inhibitasyonu, sülfhidril ile DCD nin C-N grubu reaksiyonu veya metal gruplarının bakterideki solunum enzimlerini etkilemesi aracılığı ile bakteri aktivitesini yavaşlatarak azot kaybını engeller.Bize ulaşın

Antalya Organize Sanayi Bölgesi İkinci Kısım 22.Cadde No:10 07190 Döşemealtı