Ocak 2016

Ascophyllum nodosum (Proton) Faydalı Bilgiler II

Proton, deniz yosunu özütü kök gelişmesini ve erkenciliği teşvik eder.

Erken bitki ve kök gelişimi çoğu zaman yetiştiricilikteki, verimi etkileyen ve üreticiye para kazandıran önemli başarı faktörlerinden birisidir. Yapılan tarla denemelerinde Proton - Ascophyllum nodosum özütünün verim ve erken kök gelişimi, bitkinin erkenciliği üzerine faydaları kanıtlanmıştır.
Bitki gelişimi, kaliteli ürün ve yüksek verim; bunların hepsi geniş ve sağlıklı kök yapısı olan, güçlü bitki temeline dayanmaktadır. Bitkinize iyi bir başlangıç vermek istiyorsanız Proton kullanın.

Proton deniz yosunu özütü ile yapılan uygulamalarda;
 • Güzel görünümlü, albenili ürün miktarında artış,
 • Genel bitki sağlığında gelişmeler,
 • Bitkinin kuraklık, tuzluluk, sıcak, soğuk gibi çeşitli çevresel stres şartlarına karşı dayanımda artış.
 • Bitki bünyesindeki besin elementlerinde nisbeten çoğalma,
 • Erken kök ve bitki gelişiminde olumlu gelişmeler gözlenmiştir.
Proton deniz yosunu özütü erkenciliğiteşvik eder. Bu özellikler bir çok ürün ve bitkide çeşitli ülkelerde denenmiştir. Kök sistemine etkisini kısaca şöyle açıklayabiliriz ki; Proton - Ascophllum nodosum özütü uygulanması ile bitkinin bazı çalışan mekanizmaları uyarılmakta, bu uyarının etkilerinden birisi de kök gelişimini tetiklemesidir. Köklenmeyi teşvik dediğimizde her zaman söylediğimiz gibi elbette mucize aranmamalı. Sıradışı şartlarda mucize sonuçlar alınsa da Uygun dozlarda ve periyodlarda kullanıldığında, köklenmeye etkisi, bitkinin bulunduğu şartlara göre %5 fazla da olabilir, %80 fazla da olabilir. Sonuç olarak bitkimizde daha güçlü bir kök sistemi olması suyun daha etkin kullanımına, dolayısıyla tarlada meydana gelen, kuru iklim şartlarında bitkinin daha fazla dayanmasına neden olmaktadır.

Aşağıdaki fotoğrafta marul bitkisinin kök taramasını göreceğiz. Acadian firmasının laboratuvarlarında bulunan bu özel WinRhizo tarayıcı köklerin hacmini, uzunluğunu, dallanmasını ve diğer bazı özellikleri ölçerek denemelerin sayıya dökülmesini ve karşılaştırmaların daha sağlıklı yapılmasını sağlıyor. Burada tarayıcının verdiği bütün sonuçları göstermeyeceğiz.

Aşağıdaki taramada fide dikiminden 54 gün sonra alınan sonuçlar görülmekte.
Proton uygulanan tarafta bariz gözle görülen bir gelişme söz konusu ve kılcal köklerin sayısı uygulanmayan bitkiye göre neredeyse iki katı.

2008 Marul Sera Denemesi

Yukarıda bahsettiğimiz 2008 yılında marullarda yapılan denemede; Proton uygulanan marul fidelerinde daha gelişmiş bir kök sistemi ve topraküstü yapılanma tesbit edilmiştir. Proton uygulanan fideler daha kuvvetli, yapraklar, uygulanmayanlara göre daha kalın ve daha albenili olmuştur.

2008 Marul Sera Denemesi

Aşağıdaki tabloda da Proton ? Ascophyllum nodosum özütü uygulanmış bitkilerde bitki ağırlığının arttığını ve sadece kök ağırlığının bile uygulanmayan bitkilere göre %69 daha fazla olduğunu görmekteyiz.
Sonuç olarak aşağıdaki örnekte uygulanmayan bitkilere göre erken kök gelişimi ve beraberinde uygulamalar sonunda %19 verim artışı sağlanmış, üreticinin cebine azımsanmayacak bir ek kazanç girmiştir.

2007 Çilek Denemesi - Kaliforniya


Doktor Tarsa Tarım günümüz çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çok bitki besleme ürünü ile üstün kaliteli deniz yosunu özütünü üreticilerimize sağlamaktadır. Proton deniz yosunu özütü en aktif deniz yosunu olan Ascophyllum nodosum?dan üretilir. Kanada?da özel tarlalardan hasat edilir ve aynı yerlerden tekrar büyümeleri garanti edilir. Üretimi ve hasadı sırasında çevreye zarar verilmez. Özel yöntemlerle işlenir, içeriğinin değerli karışımlarını kaybetmesi engellenir, mümkün olan en yüksek içeriği ile kullanılacak hale getirilir. Ürünlerimizin arkasındaki güvenilir araştırmalar ve teknik çalışmalar nedeniyle bir çok bilinçli üretici, ürünlerimizi seçmektedir. Doktor Tarsa ürünü aldığınızda sadece ürün değil, gerisindeki güveni de alırsınız.

Proton 70 ülkede 80 farklı bitkide güvenle kullanılmaktadır.

Hazırlayan:
İlker Kaan Ulusoy
Ürün Sorumlusu
Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Kaynak : Acadian Seaplants

Etiketler: , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 13:22 | 0 yorum

31 Temmuz 2009 Cuma

Ascophyllum nodosum (Proton) Faydalı Bilgiler I

Tuzluluk ve kuraklık Stresine karşı Ascophyllum nodosum özütü.

Ascophyllum nodosum'un tarımda kullanımı ve üretimi üzerine daha önceki bültenlerimizde ayrıntılı bilgiler vemiştik. Bu ürünün faydaları üzerine şimdi de bölümler halinde kısa bilgiler ve Dünya'nın farklı ülkelerinde yapılan muhtelif denemelerden örnekler vereceğiz. Uygun şartlarda elde edilen yosun özütü ile yapılan denemeler, kuraklık ve tuzluluk gibi eşit stres şartlarında bulunan bitkilerden uygulama yapılan bitkilerin, yapılmayanlara göre daha verimli ve sağlıklı olduğunu göstermiştir.
Kuraklık şimdiye kadar yetiştiriciler için endişe kaynaklarından birisi olmuştur. Proton deniz yosunu özütü, çözüm olmasa da çözümde önemli yardımcılardan birisidir.

Ascophyllum nodosum'un tarımda kullanımı ve üretimi üzerine daha önceki bültenlerimizde ayrıntılı bilgiler vemiştik. Bu ürünün faydaları üzerine şimdi de bölümler halinde kısa bilgiler ve Dünya'nın farklı ülkelerinde yapılan muhtelif denemelerden örnekler vereceğiz. Uygun şartlarda elde edilen yosun özütü ile yapılan denemeler, kuraklık ve tuzluluk gibi eşit stres şartlarında bulunan bitkilerden uygulama yapılan bitkilerin, yapılmayanlara göre daha verimli ve sağlıklı olduğunu göstermiştir.

Kuraklık şimdiye kadar yetiştiriciler için endişe kaynaklarından birisi olmuştur. Proton deniz yosunu özütü, çözüm olmasa da çözümde önemli yardımcılardan birisidir.

Proton® Ascophyllum nodosum özütü ile yapılan denemelerde:
 • Kalite ürün miktarını ve genel bitki sağlığını,
 • Sıcak, kurak ve tuzluluk gibi muhtelif stres şartlarına karşı bitkinin dayanımını,
 • Bitki bünyesindeki besin elementi miktarlarını,
 • Kök gelişimini ve erkenciliği arttırmıştır.Tuzluluk stresine maruz bırakılan bitkilerle yapılan denemelerde Proton® uygulanan bitkilerde kök gelişimi uygulanmayanlara göre yaklaşık 2 kat fazla olmuş, daha güçlü bitki yapısı gözlenmiş, tuzluluk kaynaklı toksisite belirtilerine daha az rastlanmıştır.

Proton® Uygulanan Bitkilerin, Uygulanmayanlara Göre Gelişim Artışları
Tuz + Gübre Uygulaması
Tuz + Gübre + 7 ml/litre Proton® uygulaması.Proton® uygulanmış biber fidelerinde, uygulanma yapılmayan kontrol fidelerine göre daha az sararma ve tuzluluk kaynaklı yanıklar gözlemlenmiştir. Tuzlu ortama maruz bırakılmalarına rağmen, Proton'lu biber fideleri daha yeşil ve daha ve daha iyi gelişme göstermişlerdir.

Biber Fideleri - Proton® Uygulanmış ve KontrolTuzlu şartlarda yetiştirme denemesi yapılan çilek fidelerinde Proton® uygulanan tarafta, uygulama yapılmayan fidelere göre tuzluluk kaynaklı toksisite çok daha az görülmüştür.
Ayrıca yetiştirme dönemi boyunca, aralıklarla üç sefer yaprak örnekleri alınmış ve analizleri yapılmıştır. Her üç numunede de Proton® uygulanan taraftaki yaprak dokularında daha az sodyum tespit edilmiştir.

Çilek Bitkileri - Proton® Uygulanmış ve KontrolYüksek sıcaklıkta, susuz bırakılan domates bitkilerinin 3,5 günün sonundaki karşılaştırılmaları; Proton® + gübre uygulanan, sadece gübre uygulanana göre bariz bir şekilde dayanıklı görünüyor.Yapılan diğer bir denemede Hercai menekşe fideleri, torf bloklarında kuraklık stresine maruz bırakılmıştır. Deneme sonucunda hercai menekşeler tartılmış ve toprak nemini hesaplamak için bloklar kurutulup tekrar tartılmıştır. Proton® uygulanan tarafın toprak nem içeriğinin, kontrole göre neredeyde iki kat fazla olduğu görülmüştür.Aşağıdaki fotoğrafta, Petunyalara düzenli olarak Proton ve gübre uygulanmış ve susuzluğa terk edilmiştir. Yetiştirme ortamlarının kurumasının 4. gününde sadece gübre uygulanan tarafa göre aradaki fark gözle dahi tespit edilir duruma gelmiştir.Doktor Tarsa Tarım günümüz çiftçilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir çok bitki besleme ürünü ile üstün kaliteli deniz yosunu özütünü üreticilerimize sağlamaktadır. Proton deniz yosunu özütü en aktif deniz yosunu olan Ascophyllum nodosum'dan üretilir. Kanada'da özel tarlalardan hasat edilir ve aynı yerlerden tekrar büyümeleri garanti edilir. Üretimi ve hasadı sırasında çevreye zarar verilmez. Özel yöntemlerle işlenir, içeriğinin değerli karışımlarını kaybetmesi engellenir, mümkün olan en yüksek içeriği ile kullanılacak hale getirilir. Ürünlerimizin arkasındaki güvenilir araştırmalar ve teknik çalışmalar nedeniyle bir çok bilinçli üretici, ürünlerimizi seçmektedir. Doktor Tarsa ürünü aldığınızda sadece ürün değil, gerisindeki güveni de alırsınız.

Proton 70 ülkede 80 farklı bitkide güvenle kullanılmaktadır.
Hazırlayan:
İlker Kaan Ulusoy
Ürün Sorumlusu
Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. A.Ş.

Kaynak : Acadian Seaplants

Bölüm 2: Gelecek Ay

Etiketler: , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 11:46 | 0 yorum

30 Haziran 2009 Salı

Üzüm Beslemesi Hakkında

Bitki besleme programlarında işe, söz konusu bitkinin sezonluk saf besin elementleri ihtiyaçları ile başlamak doğru olacaktır.

Üzüm bitkisinde bu ihtiyaçlar tabi ki toprak özelliklerine iklim koşullarına, hatta kurutmalık veya sofralık olmasına göre değişkenlik gösterecektir. Bununla birlikte en genel faydayı sağlamak, bitkinin özel hassasiyetlerini ortaya koymak, temel yanlışlardan kurtulmak gibi amaçları öne alarak olabildiğince genel bir çerçeve çizmeye çalışacağız.

Bu anlayışla üzüm bitkisinin saf madde ihtiyaçlarını şöyle sıralayabiliriz.

Saf madde kg/dekar olarak;


Yukarıdaki saf besin maddeleri, farklı seçeneklerden temin edilebilir. Dikat edilmesi gereken şunlardır.
 • Toplam azot ihtiyacının sezon başından sonuna doğru artan bir tempoda karşılayıp, meyve büyütme döneminde hızla azaltarak bitirmek.
 • Fosfor ihtiyacının önemli bir kısmını erken dönemde karşılayıp, azot gübrelemesinden daha önce bitirmek.
 • Potasyum gübrelemesini azdan çoğa doğru düzenlemek ve ağırlığını büyütme döneminde vermek.
 • Toplam kalsiyum ihtiyacını mümkün olduğu kadar çok taksitte bitkiye ulaştırmak.
 • Demir ve magnezyum ihtiyacını düzenli karşılamak fakat çoğunluğunu meyve büyütme döneminde vermek.
 • Mangan ve bakır ihtiyaçlarını mümkünse en az iki taksitte karşılamak.Çinko ve bor ihtiyacının en az yarısını erken ilkbaharda döllenme dönemi öncesinde vermiş olmak.
 • İz element gübrelemelerinde mutlaka şelatlı ürünler kullanmak. Şelat maddesinin toprak veya yaprak uygulamasına uygunluğuna dikkat etmek.
Örneğin;
EDDHA şelatlı demiri sulamalarla ve topraktan,
EDTA şelatlı demiri yapraktan uygulamak.

Diğer EDTA şelatlı iz elementlerde (Zn, Mn, Cu gibi) EDTA'nın alınabilirliği daha geniş pH aralığında olduğu için toprak uygulamalarında da tercih edilebilir.

Programımızdaki potasyumun kaynağı olarak dekar başına 27 - 28 kg potasyum sülfat olması halinde ihtiyaç duyulan kükürt de karşılanmış olur.

Üzüm bitkisinde iz elementlerden bor çinko ve demir eksikliklerine daha sık rastlamaktayız. Bu üç elementi bir arada içeren ve test değeri yüksek olan bir iz element preparatı kullanmak hem kolay, hem yararlı hem de ekonomik olacaktır.

Son yıllarda kar-zarar sınırında gidip gelen özellikle kurutmalık çekirdeksiz üzüm üreticilerimiz, doğru girdileri, doğru zamanda ve doğru usullerle kullanırlarsa aslında çok kanaatkâr bir bitki olan üzüm bitkisi 40 yıla yakın ekonomik ömrü ile daha kazançlı sezonlar yaşatacaktır.

Anadolu'muzun sembol ürünlerinden biri olan üzüme gereken saygı ve ilgiyi gösterelim ki Anadolu ve Üzüm gelecek yüzyıllarda da birlikte yaşasınlar.

Noksanlık ile İlgili Resimler

Faruk Tunç
DRT Pazar Geliştirme Departmanı

Kaynaklar
Hasad Yayıncılık Bağcılık El Kitabı
DRT - SQM Toolbook 2005

Etiketler: ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 11:16 | 0 yorum


DRT LOGO
Doktor Tarsa Tarım
San. ve Tic. A.Ş.

Antalya, Türkiye

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu elemanlarından torf ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Doktor Tarsa şu anda 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vererek gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için...

Üyelik

Bilgi: E-bültenimiz ellerine ulaşmamış olanlar webmaster@drt.com.tr adresine bildirebilirler.