30 Nisan 2008 Çarşamba

Meyve Ağaçlarında Gübreleme

Meyve Bahçesi Tesisinde Dikim Yılı ve II. Yılda Yapılacak Gübreleme

Bahçe kurulacak yerin ekolojik şartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra, toprak numunesi alınarak 0-30, 30-60, 60-90 cm'deki toprak katmanlarının toprak analizleri yapılarak gübreleme programları da buna göre hazırlanır. Arazi tarla bitkileri yetiştirmede kullanılmış ise, alt toprak katmanlarının sıkışması söz konusudur. (pulluk tabanı) Yazın sıcak ve kurak geçen dönemde dip kazan (subsoiler) çekilerek pulluk tabanı patlatılır. Ağaçların kök çalışması böylece kolaylaştırılır. Sert tabaka nedeniyle bitki kökleri gelişemez, toprak havalanmaz, yağış ve sulama suları derinlere gidemez.

Gübreleme toprak analiz sonuçlarına göre yapılır. Meyve ağaçları toprak PH'sı 6,5-7,5 arasında organik ve inorganik besin maddelerince yeterli topraklarda gelişir. Toprağın organik madde kapsamı yeterli değilse, bir dekara 3-4 ton yanmış ahır gübresi tavsiye edilir. Ahır gübresi kıtsa, her fidan çukuruna bir kova yanmış gübre toprakla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Biri gübrenin yanmış olması, diğeri ise ağaçların kökünü yiyen manas böceğinin gübre ile beraber ağaçlara verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Aksi halde kaş yapayım derken göz çıkartılmış olur.

Fidan dikiminde ağaçlara verilmesi gereken temel besin maddelerinden fosfor ve potasyum önde gelir. Çünkü fosfor kök gelişimini sağlar. Zaten ilk yıl arzu edilen yeni dikilmiş fidanın kök atmasıdır. Bunu da fosfor sağlar. Diğeri ise potasyumdur. Potasyum, bitki dokularının sağlamlaşmasını, donlara dayanmasını, hastalık ve zararlılara mukavemet göstermesini temin eder. Fidanlar ilk dikildikleri yıl toprağa tutunma ve intibak sıkıntısı çektiklerinden bunu sağlayan fosfor ve potasyuma ihtiyaç duyarlar. Sürgünlerin pişkinleşmesi için ilk yıl azotlu gübre verilmesi tavsiye edilmemektedir. Diğer taraftan ülkemiz topraklarında sıkça rastlanan demir ve çinko noksanlığı vardır. Bu nedenle FÜPAMİX isimli fidan dikim gübremiz ilk yıl yeni dikilmiş fidanın fosfor, potasyum, demir ve çinko ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş bir gübredir. Türkiye de ilk yapılmış fidan dikim özel gübresidir. Formulasyonu : 0 (Azot) ? 50 P2O5 (Fosfor) ? 32,7 K2O (Potasyum) + 0,16 Fe (Demir) + 0,161 Zn (Çinko) dur. Her fidan çukuruna 250 gram FÜPAMİX gübresi kullanılarak fidan dikilmesi yerindedir. Fosfor tesirini 3 yıl, potasyum da 2 yıl devam ettirdiğinden, FÜPAMİX fidanın genel fosfor ve potasyum ihtiyacını 2 yıl karşılar. İkinci yıl ise, fidan başına 100-150 gram amonyum nitrat (% 33) gübresi iki parti halinde uygulanıp, ağacın büyümesi temin edilmelidir. Toprak reaksiyonu (PH) 7 den yukarı ise, azotlu gübre amonyum sülfat şeklinde tercih edilir.

Azotlu gübre biri vejetasyon başlangıcında, diğeri Haziran döneminde iki partide verilmelidir. Temmuz ayından sonra azotlu gübre verilmesi sakıncalıdır. Zira sürgünler pişkinleşmez, ağaçlar kış donlarından zarar görebilir. İkinci yıldan sonra gübreleme programı yeniden yapılmalıdır.

Bahçe damla sulama ile sulanıyorsa gübreleme programı ve uygulaması ona göre yapılır.

Füpamix Nedir?
(0 - 50 P2O5 - 32,7 K2O + 0,16 Fe + 0,161 Zn)

Füpamix fidan dikiminde kullanılan özel karışım bir Fidan Dikim Gübresi'dir. İçerisinde makro besin elementlerinden fosfor ve potasyum, Mikro besin elementlerinden şelatlı demir ve çinko ihtiva etmektedir. Füpamix sayesinde fidanınızın kökleri hızla gelişir. Demir ve Çinko eksikliğinden dolayı sarılık görülmez. Hastalıklara ve soğuklara dayanıklılığı artar. Ayrıca ağacınız çabuk gelişir ve erken meyve verir.

Füpamix ile Fidan Nasıl Dikilir?

Meyve bahçesi tesis edilecek yer derince sürülür. Toprak yüzeyi düzgün hale getirilir. Fidan yerleri işaretlenir. Fidan dikim noktalarını kolayca bulmak ve fidanları sıraya getirmek için işaretlemede dikim tahtası kullanılır. Dikim tahtası 1.5 m. uzunluğunda 15-20 cm. genişliğinde iki başında ve fidanın geleceği yerde kertik bulunan bir tahtadır. Bu kertiklere kazık çakılarak fidanın dikileceği yer kolayca bulunur.

Fidan Çukurunun Açılması

Çukur açılırken fidanın geleceği yerdeki (orta kazık) sökülerek çukur açımına başlanır. Her iki uçtaki kazıklar yerinde kalır. Fidan çukurları 40-50 cm. derinlik ve 80-100 cm genişlikte açılır. Toprak derin sürülmüş ise, burgu ile de çukur açılabilir. Çukurun yarısından çıkan canlı üst toprak (A) bir tarafa, alttan çıkan ham toprak (B) diğer tarafa atılır.

Dikim Tahtasının Yerleştirilmesi

Dikim tahtası, çukur kenarına çakılı kazıklara yerleştirilir. Herek, orta kertiğin güney yanına 15 cm. mesafede olacak şekilde sert toprağa çakılır.

Kümbet Yapılması

Üstten çıkan canlı toprağa 250-300 gr. Füpamix dökülerek kürekle iyice karıştırılır. Fidan kökleri çevresine Füpamix'li toprak getirilir. Füpamix'li toprağın bir kısmı ile çukurun ortasına fidan kökünün oturacağı KÜMBET yapılır.

Fidan Dikimi

Fidan boğazı dikim tahtasının ortadaki kertiğine gelecek şekilde kümbet üzerine oturtulur. Fidan yerleştirilince dikim tahtası kaldırılır. Füpamix'li toprak fidan kökleri çevresine iyice atılır. Toprağın köklerin arasına girmesine dikkat edilir. Alttan çıkan ham toprak çukurun üstüne gelir. Fidan elle tutularak hafifçe ayakla bastırılır. Üstten çıkan ham toprakla fidan etrafına hafifçe çanak yapılır. Eğilmişse düzeltilir. Fidanlar prensip olarak söküldüğü derinliğe dikilir. Aşı noktası mutlaka toprak dışında kalmalıdır.

Hereğe Bağlama

Fidan (8) şeklinde hereğe bağlanır.

Can Suyu

Dikimden sonra fidan dibine bir kova can suyu dökülür.

Hazırlayan;
Fahri HARMANŞAH
Zir. Yük. Müh.

Etiketler: , , , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 13:53 | 1 yorum

31 Mayıs 2007 Perşembe

Zeytinde Yaprak Gübrelemesi

Bitkilerin beslenebildiği yerlerden biri olan toprakta bitki besin maddeleri yeterince varsa, bitki iyi gelişir, bol ürün verir. Fakir ise gelişme yavaşlar, mahsul miktarı azalır, kalite düşer, soğuk ve hastalıklara karşı direnci azalır. Arzu edilen bol ve kaliteli ürünü alabilmek için, toprağa eksik olan bitki besin elementlerini (gübreleri) eksik olduğu miktar kadar vermek gerekir. Gübrelemenin genel prensibi bu şekildedir. Üreticiler şuna dikkat etmelidir; Gübrenin azıda fazlası da mahsulün kalitesine, miktarına, bitkiye ve ekonomiye zarar verir.Zeytinliklerimizin genellikle meyilli arazilerde yer alması ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanmaması gibi nedenlerle beslenme problemlerine sık rastlanmaktadır. Zeytin ağaçları diğer meyve türlerine oranla olumsuz koşullara daha dayanıklı olmakla beraber verim ve kalite düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.

En çok karşılaşılan sorunlar noksanlıklar ve besin element dengesizlikleri olup, fazlalıklara oldukça az rastlanmaktadır.

Zeytin ağaçları da, diğer bitkiler gibi uygun beslenme koşullarında normal ve sıhhatli bir gelişme gösterirler. Fakat gerek besin maddelerinin ortamda yokluğu, gerekse ortamda mevcut olduğu halde çeşitli faktörlerin alım üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle bitki normal bir gelişme gösteremez.

Besin maddesi noksanlıklarının başlangıcında normal ve sıhhatli gibi görünen ağaçlarda; ileri noksanlık durumlarında yaprak, çiçek, sürgün, gövde ve meyvelerde bariz belirtiler ortaya çıkar. Tüm ağacın gelişmesi durur ve çok ciddi noksanlık durumları ağacın ölümüne neden olur.
Bu duruma gelen bir ağaca uygulanan tüm bakım ve kültürel tedbirlere rağmen beklenen veya arzu edilen ürünü elde etmek mümkün değildir. Bu durum, zeytinde besin maddesi noksanlıklarının kesin teşhis ve takibi gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Teşhisler mutlaka yaprak ve toprak analizlerine dayandırılmalıdır. Bitki besin maddelerinin topraktaki mevcudiyetine rağmen bitkinin alımını engelleyen faktörlerin varlığı halinde, bu faktörlerin incelenerek değerlendirilmesi yapılmalıdır.

Ülkemiz zeytinliklerinde taban gübrelemesi hariç topraktan gübreleme yapılmamakta ya da az miktarda yapılmaktadır. Bu yüzden yapraktan yapılacak olan gübreleme önem arz etmektedir.

Olive Marvel Teknolojisi

Olive Marvel yapraktan gübreleme için yakıcılığı olmayan kontrollü salınım özelliği bulunan özel geliştirilmiş bir üründür. Bu kontrollü salınım Ferti-Vant (yayıcı yapıştırıcı) teknolojisi ile sağlanmakta olup, özel olarak yapraktan gübreleme için tasarlanmış ve geliştirilmiş nadir bir yayıcı yapıştırıcı malzemedir

Olive Marvel teknolojisi ile gübre kristalleri düşük maliyetli tek basamaklı işlem prosedürüne göre kaplanır. Bu özelliği ile Olive Marvel teknolojisi piyasadaki diğer rakiplerinden ayrılır.
Bu teknoloji tüm dünyada İsrail, Avrupa, Avustralya, Güney Afrika & Amerika'da büyük çaplı denemelerle test edilmiştir. Gübreleme denemelerinde MKP bazlı çeşitli NPK ve iz element karışımları denenmiştir.

Olive Marvel teknolojisi en son Uluslararası Yapraktan Bitki Besleme Sempozyumu'nda "International Symposium for Foliar Nutrition" temsil edilmiştir, Merano, Italya. 2001.

Zeytin'de yapraktan gübrelemenin gerekçeleri:
 • Zeytin hiç sulanmaz yada kısmen sulanır bir üründür.
 • Zeytinde toprak gübrelemesinde bitki besleme için miktar ve zamanlama konusunda yetersizlikler söz konusu olmaktadır.
 • Zeytin yaprağı kalın kütiküla tabakası sebebiyle besin elementlerinin yapraktan alımında sıkıntı görülmektedir.
Zeytin'e özel ürünler:
 1. Olive MARVEL Çiçeklenme Dönemi
  Meyve tutumu için = Starter
  N, P, K+B and FertiVant (10-33-21+1.88B+FV)
  Verimsiz sezonda çiçeklenme öncesi uygulama meyve tutumunu arttırır.
 2. Olive MARVEL Meyve Dönemi
  Meyve iriliği/verim için = Booster
  N, P, K ve FertiVant (8-16-40+FV)
  Verimli sezonda yaz uygulaması Zeytin meyvesini irileştirerek daha yüksek verim ve kalite sağlar.
 3. "Harvest-Vant"- Hasad kolaylaştırıcı


Çiçeklenme öncesi uygulaması 10-33-21 + 1. 8%B

Olive MARVEL Çiçek öncesi gübresi yapraktan gübreleme için yakıcılığı olmayan kontrollü salınım özelliği bulunan uzun etkili özel geliştirilmiş bir üründür.Zeytin'in çiçeklenme döneminde ihtiyaç duyduğu tüm besin elementlerini karşılar.
Azot FOSFOR, potasyum ve meyve tutumunu arttırmak için BOR içerir.

Uygulama oranları
 • 2.0 - 3.0% konsantrasyonluk çözelti
  Volüm: 1000-1500 l/ha, (3-5-7 litre/ağaç).


Yapılan bu denemelerde görülmüştür ki Olive Marvel Starter ve Olive Marvel Booster ürünlerini birlikte kullanmak verim artışını olumlu yönde etkiliyor ve % 50'nin üzerinde verim artışı sağlıyor.Sonuç olarak zeytinde yapraktan gübreleme yaparken ürünleri iyi seçmemiz gerekiyor. Zeytin yaprağının diğer bitki yapraklarına göre daha kalın olduğunu ve besinlerin alımında zorlandığını ve buna göre bir gübre seçmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Doğru oranda ve zamanda yapraktan yapılan gübrelemede hiç yapılmayan yere göre her zaman verim artışı sağlanmıştır.

Etiketler: , , , , , , , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 18:47 | 0 yorum


DRT LOGO
Doktor Tarsa Tarım
San. ve Tic. A.Ş.

Antalya, Türkiye

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu elemanlarından torf ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Doktor Tarsa şu anda 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vererek gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için...

Üyelik

Bilgi: E-bültenimiz ellerine ulaşmamış olanlar webmaster@drt.com.tr adresine bildirebilirler.