31 Mayıs 2009 Pazar

DRT Potasyum Nitrat Özellikleri, Üstünlükleri, Faydaları

SQM, Şili'de doğan bir madencilik firmasıdır. Tarihi 1770 yılında Caliche madeninin gübre olarak kullanılmasıyla başlar ve yıllar içerisinde yeni bulunan ve keşfedilen mineraller ile büyümeye devam eder. Günümüzde iyot, lityum ve özel gübreler üretiminde Dünya lideridir. 2000 yılında Doktor Tarsa firmasına ortak olmuştur.

Doğal Kaynaklar

DRT-SQM Potasyum Nitrat'ın diğerlerinden farkı, doğal kaynaklarından başlar. Ürünler başlıca Şili'nin kuzeyindeki Atacama çölünde bulunan iki benzersiz doğal kaynaktan elde edilir; Caliche madeni ve solar buharlaşma havuzları. Caliche maden yatakları bilinen en büyük işlenebilir doğal nitrat ve iyot kaynaklarıdır.

Solar buharlaşma havuzları, Salar de Atacama'da bulunur. En yüksek konsantrasyonda Potasyum, Lityum ayrıca önemli oranlarda sülfat ve bor içerir.
SQM dünya Potasyum Nitrat ihtiyacının %52'sini karşılar.
Dünyanın 20'den fazla ülkesinde faaliyet gösterir ve birçok ülkesinde üretim tesisleri vardır.


Üretim yöntemi ve işleme uzmanlığı ile ürünümüz yüksek safiyettedir. Hydroponical Grade potasyum nitratımız en saf olanıdır ve dünya piyasasında bazı emsallerine göre %2 daha fazla besin maddesi (N+K2O toplamı) içerir. Bünyesindeki hem potasyum hem de nitrat doğal kaynaklardan geldiği için Dünya piyasasındaki emsalleriyle karşılaştırıldığında daha az işlem ile üretildiğini söyleyebiliriz.

Oysa diğer potasyum nitratlar kimyasal olarak elde edilen asitler ile muamele edilir daha fazla kimyasal işleme maruz kalırlar diyebiliriz. Basitçe tarif edecek olursak;

Dolayısıyla DRT Potasyum Nitrat emsallerinden daha doğal yöntemlerle üretilmektedir diyebiliriz.

DRT Potasyum Nitrat, Dünya pazarında satılan diğer potasyum nitratlara oranla içeriğindeki Cl ve Na miktarları çok daha düşük değerlerdedir. İtalya'da değerlendirmeye alınan bir numunede %1,5 Cl, % 0,9 Na oranlarına dahi rastlanmıştır. Bu değerler DRT-SQM potasyum nitratın dünyadaki başarısı hakkında fikir vermektedir.

Dünya Çiftçileri Tarafından Test Edildi Onaylandı;

DRT Potasyum Nitrat, birçok ülkede topraklı ve topraksız yetiştiricilikte, Ar&Ge merkezlerinde, NFT kültürlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tarımın modern yüzü olan Hollanda'da satış hacmi binlerce tonu bulmakta, en hassas yetiştiriciliklerden; drenaj suyunun tekrar arıtılması yolu ile tekrar kullanıldığı sistemlerde bile güvenle kullanılmaktadır.
Dünya çiftçileri tarafından yıllardır test edilip onaylanan potasyum nitratımız, Türkiye'de de bütün dağıtıcılara, bayilere ve çiftçilerimize başarıyla sunulmaktadır.

DRT Potasyum Nitrat (KNO3) fiziksel özellikleri;
 • Ürün yoğunluğu 1.19 - 1.28 g/cm3
 • Yatma açısı: kristal 30° | pril 21°
 • Erime noktası 333° C
 • Kaynama noktası 400° C
 • Higroskopisite 7.7 @ 20°C, 9.5 @ 30°C
Çözünürlük çözünürlük tablosuna bakınız.
 • Çözünemez maddeler max 0.1% (horticultural grade)
 • < 0,005% (hydroponical grade)
DRT KNO3 fiziksel özellikleri Çözünürlük tablosu

Oda sıcaklığında potasyum nitratın maksimum çözünürlüğü (21°C) her 100 ml suda 33.5 g'dır.

Yeterli çözünmeme ürünün kalite problemi değil, su sıcaklığı ve oranını ayarlayamama problemidir!

KNO3 - K2SO4 - KCl kıyaslaması: Çözünürlük

Potasyum Sülfat (K2SO4): Potasyum Nitrata (KNO3) göre daha düşük oranlarda çözünür. 4°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, birim suda K2SO4?a nazaran 2-3.5 kat daha fazla KNO3 çözünür.


KNO3 - K2SO4 - KCl kıyaslaması: Alım etkinliği

Klor içermeyen K kaynağı bitkiler için önemlidir.
Pozitif ve negatif iyonların alımında sinerjizm en çok Potasyum Nitrat'ta (KNO3) önem kazanmaktadır.

Genç arpa bitkisinin farklı potasyum kaynakları ile gübrelenmesinden sonra potasyum ve anyon alımı. En yüksek K alımı KNO3 uygulamasında görülmüştür!

Potasyum Kaynağının Önemi;
Bazı bitkilerde potasyum nitrat çok daha olumlu sonuç verir. Örnek olarak patates bitkisini alacak olursak, Bulgaristan da yapılan bir denemede Potasyum Nitrat kullanılarak % 14 daha fazla verim alındığı görülmüştür. Benzer bir çok çalışma yurdumuzda da yapılmıştır. Elbette Potasyum Nitrat uygulaması ile elde edilecek fayda, uygulamanın yapıldığı topraktaki besin miktarına göre değişir.

Bitkilerde azot farklı formlarda bulunur. N formları.
 • gaz azot N2
  nitrous oksitleri NOx
  amoniya NH3
  amonyum NH4+
  üre CO(NH2)2
  organik R-NH
  nitrik NO2-
  nitrat NO3-
Genelde gübre olarak kullandığımız azotun 3 kaynağı vardır: nitrat, amonyum ve üre. Daha önceki bültenlerimizde daha geniş yer verdiğimiz gibi, bitkiler bir miktar amonyum alsa da nitrat tercih ettiği azot kaynağıdır ve uygulanan amonyum ve üre zamanla nitrata dönüşür ve bitki tarafından kullanılır. Hepsinin kullanım için yeri ve zamanı olmasına karşın, sonunda nitrata dönüşürler. Toprakta bitkilerin absorbe ettiği azotun ortalama %80'i nitrat formundadır. Geri kalanı amonyumdur. Nitrat toprakta hareketlidir, bitki tarafından doğrudan, yüksek etkinliktedir. Katyonların (K, Ca, Mg) alımını teşvik eder, klor gibi zararlı elementlerin yüksek oranlarda alımını sınırlar.

Azot kaynağının, iyon dengesine olan etkisi de önemlidir. Gübrelememizi amonyum ağırlıklı yaparsak bazı problemlerle karşılaşabiliriz.

Aşırı amonyum NH4+ beslemesi ve yetersiz toprak suyu noksanlığı domateste Çiçek Uçburnu Çürüklüğü riskini arttırır.

Kalite ve verim için Potasyum

Bitkide Potasyumun Rolü:
 • K hücre bölünmesi için gereklidir. Fosfor ile beraber çalışarak kök gelişimini ve gövdede selüloz üretimini teşvik eder. proteinlerin üretimini teşvik eder (daha hızlı nitrat - protein dönüşümü), stomaların açılmasını düzenler (guard hücreler).
 • K fotosentezi teşvik eder (daha fazla CO2 assim., daha fazla şeker), su kullanım etkinliğini arttırır (daha az su gerekir/kg bitki), özümlenen maddelerin iletimini ve depolanmasını yoğunlaştırır (yaprak - meyve), özümleme dönemini uzatır ve yoğunlaştırır (daha yüksek meyve kalitesi) ve sonuçta bitkilerde daha iyi kalite sağlar = daha iyi renklenme, dayanıklılık, tat.
 • K azotlu gübrelerin etkinliğini arttırır, hastalık ve zararlı direncini arttırır, dona dayanımı arttırır, baklagillerde azot fiksasyonuna yardımcı olur.
Sonuç Olarak; DRT Potasyum Nitratın (KNO3) faydaları:
 • Yüksek saflık: sadece önemli besin maddeleri N ve K içerir.
 • Elde ediliş yöntemi ve kaynaklarından dolayı emsallerinden farklıdır.
 • 100% nitrat azotu, buharlaşmaz, hızlı etkili, diğer bitki besinleriyle sinerjizm içerisinde çalışır, zararlı maddeleri engeller ve yüksek kalite sağlar. Fertigasyon programlarında bütünlük sağlar.
 • Yüksek çözünürlüktedir.
 • Düşük higroskopisitesi ile kolay karışır.
 • Klor içermez.
 • Düşük EC: düşük yakma riski ve mükemmel karışabilirlik.
 • K+ ve NO3- sinerjizm; Nitrat potasyum alımını sülfatlardan daha fazla teşvik eder.
Kaliteli ve Uygun Ürün, Bol Kazanç.

Hazırlayan

İlker Kaan Ulusoy
Pazar Geliştirme Departmanı
Ürün Sorumlusu

Etiketler: , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 10:58 | 0 yorum

31 Ekim 2006 Salı

Potasyum Nitrat ve Kalsiyum Nitrat'ın Verime Etkisi

Hydroponica(Potasyum Nitrate) ve Calcinit(Kalsiyum Nitrat), verim ve kaliteyi arttırmak için gereken iki ürün.

Farklı bitkilerde verim ve kaliteyi arttırmanın birçok yöntemi vardır. Bu yöntemlerden en önemlisi bitki beslemedir. Bitki beslemede temel olan doğru bitki gelişimine bağlı olarak gelir artışı sağlamak için kullanılacak gübre seçimi ve uygulanacak besinlerdir.

Bitkiler tam gelişme için 16 bitki besin maddesine ihtiyaç duyar. Bunun yanında kalite ve verim elde etmek için Potasyum, Kalsiyum ve Nitrat besinleri gereklidir.

Nitrat tercih edilen N formudur,
3 azot kaynağı bulunmaktadır:
- Nitrat (NO3)
- Amonyum (NH4)
- ve Üre (NH2)

Nitrat tercih edilen azot kaynağıdır:
- Uçucu değildir
- Toprakta hareketlidir
- Doğrudan bitki tarafından alınabilir, yüksek etkinlik
- Nitrat katyonların (K, Ca, Mg) alımını teşvik eder
- Bitki tarafıundan alınabilmesi için transformasyona ihtiyaç duymaz. (amonyum ve üre gibi)
- Amino-asit dönüşümü yaprakta gerçekleşir, amonyumdaki gibi kökte olmaz: enerji tasarrufu sağlar.

Verim ve kalite için Potasyum(K),
- K protein üretimini teşvik eder (proteine daha hızlı dönüşüm)
- K fotosentezi teşvik eder (daha fazla CO2 özümleme, daha fazla şeker)
- K özümlenen maddelerin iletimini ve depolanmasını yoğunlaştırır (yaprak ile meyve arasında)
- K özümleme dönemini uzatır ve yoğunlaştırır (daha kaliteli meyve)
- K azotlu gübrelerin etkinliğini arttırır
- K su kullanımı etkinliğini arttırır (daha az su kullanılır/kg bitki)
- K stomaların açılıp kapanmasını kontrol eder.

Güçlü bitkiler için kalsiyum,
Kalsiyumun bitkideki rolü:
- Kalsiyum hücre duvarları ve bitki yapısı için gereklidir
- Kalsiyumun 90% hücre duvarlarında bulunur.
- Kalsiyum olmadan kök ve sürgün gelişmesi azalır.

Nitrat, Potasyum ve Kalsiyum kaynakları:
Türkiye'de birçok Nitrat, Potasyum ve Kalsiyum gübreleri bulmak mümkündür:

Nitrat Gübreleri
- Potasyum Nitrat : 13.5% NO3 - 45.5% K2O.
- Kalsiyum Nitrat : 15.5% NO3 - 26.5% CaO.
- Amonyum Nitrat : 16.5% NO3 - 16.5% NH4.

Potasyum Gübreleri:
- Potasyum Nitrat : 13.5% NO3 - 45.5% K2O.
- Potasyum Sülfat : 50% K2O - 45% SO4

Kalsiyum Gübreleri:
- Kalsiyum Nitrat : 15.5% NO3 - 26% CaO

Potasyum ve Kalsiyum Nitratın avantajları
Bu iki gübre bitkilere yalnız Potasyum ve Kalsiyum besinlerini iyi bir oranda vermemizi değil aynı zamanda en iyi azot kaynağı olan Nitratı sağlamaktadır.

Hydroponica (Potasyum Nitrat) mükemmel Referans:
1. Sebzeler için Araştırma ve Geliştirme Merkezi - Belçika genelinde 1994 yılından beri SQM KNO3 kullanılmaktadır.

Farklı Yetiştirme ortamları:
- Domates,
- Dolmalık Biber (kırmızı, Yeşil, sarı)
- ve hıyar

NFT (topraksız) kültürü
- salatalık
- sebzeler

Sorunsuz
- Tekniksel, kimyasal, fiziksel, fizyolojik problemler görülmez.

2. Güney Stellenbosch Üniversitesi. Afrika genelinde serada gübreleme denemelerinde SQM KNO3 kullanmaktadır:

Yetiştirme kültürleri
- Kum-su kültürü
- NFT (topraksız)
- Geri döngülü derin su kültür sistemi

Bitkiler
- domates
- hıyar, diğer sebzeler
- buğdaygiller

Sorunsuz
- Teknik, kimyasal, fiziksel, fizyolojik problemler görülmez.

Bu sadece 2 tane mükemmellik referansı, fakat dünya genelinde gerçekleşen satışlar en önemli referanstır. Dünya genelinde her zaman yüksek verim ve kalite elde edilmiştir.

Konu Kalsiyum olduğunda bitkiler tarafından hızlı ve etkili absorbsiyon için yeterli çözünürlüğe sahip sadece tek bir kaynak vardır: Kalsiyum Nitrat.Sadece Kalsiyum Nitrat, yeterli çözünürlük ile bitkiler için gerekli kalsiyum ve nitratın zamanında alımını sağlar.

Sonuçlar
Türkiye ve dünya çapındaki tecrübesiyle SQM ve Doktor Tarsa çiftçilere ve üreticilere hedeflenen verim ve kaliteyi, seçilmiş gübreler (Potasyum Nitrat - Hydroponica ve Kalsiyum Nitrat - Calcinit) ile elde etmede destek olmaktadır.

CALCINIT

Alim Çağlayan
Pazar Geliştirme Departmanı
DRT Tarım

Etiketler: , ,

Yazının devamını okumak için lütfen tıklayın.
Yazan Doktor Tarsa Tarım , 14:28 | 0 yorum


DRT LOGO
Doktor Tarsa Tarım
San. ve Tic. A.Ş.

Antalya, Türkiye

1987 yılında ticaret hayatına bitki yetiştirme grubu elemanlarından torf ithalatı ve pazarlaması ile başlamıştır. Doktor Tarsa şu anda 3000'in üzerinde ürün çeşidi ile Türk tarımına ve sanayisine hizmet vererek gelişmeye devam etmektedir.
Ayrıntılı bilgi için...

Üyelik

Bilgi: E-bültenimiz ellerine ulaşmamış olanlar webmaster@drt.com.tr adresine bildirebilirler.