Politikalarımız

Üretim koşullarında verim ve kalite

Doktor Tarsa’nın esas amacı dünyanın gelişmiş tarımsal teknolojilerini Türk çiftçisinin üretim koşullarına adapte ederek, ürünün verim ve kalitesini, karlılığı arttırmak ve özel ürünlerde sektör liderliğini korumaktır.

Pazar istekleri ve büyüme stratejisi olarak çeşitlilik kaçınılmaz olduğu için ürün gruplarında çeşitlilik oluşturmak, rakiplere göre daha çok alternatif bulundurarak pazarda satışı arttırmak ve markaların sabit olabilmesi için tescil işlemlerini sürekli takip etmektir.

Kalite Belgelerimiz

ISO Nedir?

1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standard Organizasyonudur. TSE, ISO’nun üyesi ve Türkiye’deki tek temsilcisidir.

EN Nedir?

EN (European Norms), Avrupa Standardlarının kısaltmasıdır. EN Avrupa Birliği’nde Standardlar arasında uyum sağlamak için oluşturulmuştur.

 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 16 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİ

ANTALYA-2023

BÖLÜM 1

1. İşletmecinin ismi ve kuruluşun tam adresi:

İşletmecinin Adı: Doktor Tarsa Tarım San Ve Tic. A.Ş
Adres: OSB 2. Kısım 22. Cad. ANTALYA
Tel: 0 (242) 249 46 46
E-posta: bilgi@drt.com.tr

 

2. “Güvenlik Raporu” hazırlanması:

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’ de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince kuruluşumuz tarafından “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır

 

3. Kuruluşumuzda gerçekleştirilen faaliyetler:

Doktor Tarsa Tarım Sanayi Ticaret A.Ş de gerşekleştirilen faaliyet;

Fosfatlı veya Potasyumlu Gübre (2 Azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya 3 besin maddesi(azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, Sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatıdır.

 

4. Kuruluşumuzda BEKRA kapsamında bulunan kimyasallar ve tehlike özellikleri aşağıda verilmiştir:

11/12/2013 tarihli ve 28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca Zararlılık Kategorileri

Tehlikeli Madde İsmiTemel Zararlılık Özellikleri
Amonyum NitratH272: Oksitleyici katı 3
H319: Göz Tahrişi 2
Potasyum NitratH272 :Oksitleyici katı 3

5. Büyük bir kaza olması durumunda yapılması gereken hususlar şunlardır:

İşletmemizde en başta insan hayatına, çevreye veya mülke karşı tehdit oluşturan acil durum olması halinde yapılması gerekenler hakkında inceleme ve çalışmalar yapılmış olup Acil Durum Planı hazırlanmıştır. Belirlenen acil durum tiplerine göre yapılacak aksiyonlar Acil Durum Planı içerisinde yer alır ve oluşabilecek bütün acil durumlar karşısında bu plana göre hareket edilir.

İşletmemizde büyük bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara Acil Durum Planında belirtilen personel tarafından bilgi verilecektir.

Ayrıca tesiste yaşanan herhangi bir büyük endüstriyel kaza sonrası Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ek-6’da verilen Büyük Endüstriyel Kaza Bildirim Kriterleri’nden en az birini sağlıyorsa bildirim sisteminde yer alan kaza raporlama bölümü doldurularak çıktısı alınıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

 

BÖLÜM 2

1. Kuruluşumuzda Meydana Gelebilecek Endüstriyel Kazalar Hakkında Bilgi:

Kuruluşta bulunan tehlikeli kimyasalların zararlılık özellikleri fiziko kimyasal ve sağlıktır. Bu kimyasalların dahil olabileceği kazalarda yangını artırma riski bulunmaktadır. Risk değerlendirme çalışmaları ile ilgili önlemlerin yeterliliği değerlendirilmiş olup gerektiğinde ek önlemler alınarak risk kabul edilebilir seviyeye indirilmiştir.

 

2. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek:

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için “Güvenlik Yönetim Sistemi” kurulmuştur.

Doktor Tarsa Tarım San.Tic.A.Ş sağlık,emniyet,güvenlik ve çevre yönetimini faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiş ve aşağıdaki ilkeleri benimsemiştir;

  • Yürürlükteki yasalara,ulusal ve uluslararası standart ve kurallara uyum,
  • Sürekli eğitimler ile tüm personelin sağlık, emniyet, güvenlik ve çevre konusunda bilinçlendirilmesi, farkındalığının artırılması
  • Risk değerlendirmeleri yaparak tehlikelerin belirlenmesi gerekli önlemler alınarak riske dönüşünün engellenmesi,
  • Hem yönetim hem de çalışanlar bazında yıllık amaç ve hedeflerini ortaya koyarak sistemi sürekli gözden geçirmek, sistemi sürekli iyileştirmek,
  • İşçi sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede tutmak, çevreye uyum teknolojilerini kullanmak
  • Çevre kirliliğini önleme politikalrı geliştirmek, kullanmak ve yaygınlaştırmak

Tesisimizde Büyük Endüstriyel Kazalarının Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik kapsamında,senaryolaştırılan tüm büyük kazalar için her türlü önleyici ve sınırlandırıcı güvenlik tedbirleri alınmıştır.Bu tedbirler kapsamında büyük kazaların kontrolüne ilişkin her türlü tasarım (standarta uygunluk), Temel Proses Kontrol Sistemleri (emniyet valfleri, ekipmanlar, teçhizat ve branşmanları vs.) Proses Alarmları (basınç vs) Fiziksel Korumalar (tank, reaktör, havuz, dayk vs) otomatik algılama ve söndürme sistemleri kullanılmıştır.

 

2.1 Tesiste Bulunan Acil Eylem Durum Planı

Tesisimizde büyük kazalarda dahil tüm acil durumlarda kullanılmak üzere Acil Durum Eylem Planı hazırlanmış ve belirli periyotlarda hazırlanan senaryolara göre itfaiye, sağlık kuruluşları ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi gözetiminde tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Kuruluşta oluşturulan senaryoya göre Acil durumlarda itfaiye, ambulans hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ile etkin iletişim kurulmaktadır.

 

3. Acil hizmet birimleriyle işbirliği:

Büyük endüstriyel kazalarda, kuruluşta ve civarında meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amacı ile acil hizmet birimleri ile iş birliği yapılmaktadır.

ACİL DURUMLARDA İLETİŞİME GEÇİLECEK TELEFON NUMARALARI:
  • OSB İTFAİYE AMİRLİĞİ: 0242 258 11 00
  • ANTALYA VALİLİĞİ: ANTALYA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ: 0242 237 00 10

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.