Nutribella Saf Gübre

Nutribella Saf Gübre

Nutribella ; Doktor Tarsa kalite güvencesi altındadır. Satışa sunulan her ürün Avrupa Topluluğu Gübre Yönetmeliği ölçütlerine uygundur. Doktor Tarsa, TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sahibidir. Uluslararası kalite ölçütlerine uygundur.

Ürün Çeşitleri

İçerik
NUTRİBELLAMAPPotasyum SülfatMagnezyum NitratCalMagÜre FosfatKalsiyum NitratFoliar ÜreMKPMagnezyum Sülfat
Heptahidrat
Magnezyum Sülfat
Monohidrat
İÇERİK% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w% w/w
Toplam Azot (N)12%-10%13%17%15,5%----
Nitrat Azotu (NO3-N)--10%13%-14,4%----
Amonyum Azotu (NH4-N)12%----1,1%----
Üre Azotu (NH2-N)----17%-46%---
Fosfor Pentaoksit (Р2O5)61%---44%--52%--
Potasyum Oksit (К2O)-51%-----34%--
Magnezyum Oksit (МgО)--16%6%----16%25%
Kalsiyum Oksit (CaO)---16,5%-26,3%----
Kükürt Trioksit (S03)--------33%45%

Nutribella MAP (Monu Amonyum Fosfat) - ( 25 kg )

12-61-0 

Bitkide sağlıklı yeşil aksam oluşumunu, köklenme ve çiçeklenmeyi teşvik eder. Bitkilerin fosfor ihtiyacı yüksek olan erken dönemlerinde uygulanır.

 

Nutribella MAGNİT (Magnezyum Nitrat)  - ( 25kg )

10-0-0+16MgO

Alkali topraklar için en ideal magnezyum kaynağıdır. Potasyum ve amonyumun, magnezyum alımını önleyici etkisine karşılık nitratın magnezyum alımını kolaylaştırıcı gücü ile magnezyum eksikliğini kısa sürede telafi etmeye yardımcı olur. Magnezyum bitkilerde klorofil sentezlenmesinde esas rol oynadığı gibi çeşitli fizyolojik olaylara da yardımcıdır. Magnezyum Nitrat yapraktan kolayca emilir, yapraktan uygulama için idealdir. Kalsiyum Nitrat ile karıştırılabilir.

 

Nutribella CALMAG (Kalsiyum Magnezyum Nitrat)  - ( 25kg )

13-0-0+6MgO+16,5CaO

Kalsiyum ve magnezyum bitkinin kolayca alabileceği formda birarada! Amonyumun fiziksel, Fosfat ve Sülfatın kimyasal engellemesi olmadan; bir taşla iki kuş. Kalsiyum alımını kolaylaştırır. Diğer gübrelerle karıştırılmaz.

 

Nutribella Üre Fosfat- ( 25kg )

17-44-0

Suda tamamen eriyebilen asit özellikte, fosfor ağırlıklı bir gübredir. Asit özelliktedir. Gübre karışımlarında pH düzenleyici olarak özel bir yeri vardır. Kök bölgesindeki pH’yı düşürerek alınamayan diğer elementlerin bitkiye alımına yardımcı olur. Güçlü bir fosfor kaynağıdır.

 

Nutribella SOP (Potasyum Sülfat)  ( 25kg )

0-0-51+18S

Güçlü potasyum kaynağı ve suda tamamen eriyebilen bir gübredir. Damla sulama sistemleri ile rahatlıkla kullanılabilir. Potasyumun meyve kalitesine olumlu etki eden bir elementtir. Potasyum Sülfatın yapraktan uygulanması tercih edilmez. Meyve kızarma döneminde uygulanır. Meyve dolgunluğunu ve rengini arttırmaya yardımcı olur.

 

Nutribella Magnezyum Sülfat Monohidrat  ( 25kg )

%16+%12 S

 

 

Nutribella MKP WS  ( 25kg )

0-52-34

Tamamen suda çözünür fosfor ve potasyum gübresidir. Bu özellik ona birçok bitkide geniş bir kullanım alanı sağlamaktadır. Akıcı, ince kristal yapıda kalıntı bırakmadan suda hızlı çözünür. MKP’nin bütün fertigasyon sistemleri için kullanımı uygundur. Azot içermez; Nutribella MKP azot içermez, bu nedenle meyve tutumu ve ileriki dönemlerde azot uygulamalarının kontrollü yapılması gereken zamanlarda uygulanabilecek ideal bir fosfor ve potasyum kaynağıdır. Amonyum içermez; Nutribella MKP Topraksız Tarım uygulamaları için idealdir.  Nutribella MKP yaprak uygulamaları külleme gibi bazı yaprak hastalıklarını baskı altında tutar.

 

 

Kültür bitkilerinde yapraktan yüksek dozlarda azot verilmesi istendiği takdirde bunun tercihen amin azotu olması istenir, bu kaynak da üredir. Biüre, ürenin üretimi sırasında oluşan bir yan ürün olup, bitkilerde toksisitenin ana nedeni olan maddedir. Taban gübresi olarak kullanılan normal ürede biüre oranı %1-2 civarındadır. Bu oranda biüre içeren ürenin yapraklara %1’lik pülverizasyonu halinde bitkilerde fitotoksisite meydana gelir. Düşük doz uygulaması halinde ise bitkilerin özel durumlarda ihtiyaç duydukları yüksek azot oranlarını veremeyiz. Dolayısıyla yaprak gübresi olarak üre kullanacaksak, ve ayrıca hızlı ve yüksek dozda azot yüklemesi yapmak istiyorsak kullanılan ürede biüre oranının %0,3’ün altında olması gerekir. Nutribella Foliar Urea’da bu oran %0,25’in altındadır. Nutribella Foliar Urea özel üretim prosesi ve düşük biüre içeriği ile azot gereksiniminin yüksek olduğu dönemlerde uygulanacak bazı bitkilerde %1,5 dozunda dahi yaprak gübrelemesi yapma olanağı sağlar.

Nutribella Foliar Urea, azot içeriği üre (NH2) olan ve bileşimindeki organik amin formundaki biürenin %0,25’den düşük olduğu özellikle biüreye duyarlı bitki yetiştiriciliğinde kullanılan bir yaprak gübresidir.

Nutribella Foliar Ure özellikle aşağıdaki bitkiler için geliştirilmiştir:

  • Narenciye Türleri (portakal, limon, mandarin vb.)
  • Kesme Çiçek (gerbera, karanfil)
  • Çilek
  • Pamuk
  • Zeytin

Uygulama zamanı

Narenciyelerde: Çiçeklenme öncesi ve sonrasında 1000g / 100L su ile, 2 uygulama.

Sera Sebzelerinde: Gereksinim duyulan bütün dönemlerde 500g / 100L su ile olmak üzere 2 uygulama.

Kesme Çiçeklerde: Dikimden sonra kardeşlenmeyi ve pinç uygulamasını takiben 500g / 100L su ile.

Çilek: 500g /100L su ile.

Meyve ağaçları: 1000g / 100L su ile, 1 uygulama, gerekirse ek uygulamalar yapılabilir.

Bunların haricinde kökten azot verilemediği veya bitki tarafından alınamadığı durumlarda; yapraktan yüksek azot yüklemesi yapılmak istenen her bitkide kullanılabilir. İstenilirse topraktan da uygulanabilir.

NUTRIBELLA MAP 12-61-00
Ürün Grubu: MAP
NUTRIBELLA CALMAG
Ürün Grubu: CALMAG
NUTRIBELLA ÜRE FOSFAT 17-44-00
Ürün Grubu: ÜRE FOSFAT
NUTRIBELLA POTASYUM SÜLFAT 00-00-51
Ürün Grubu: POTASYUM SÜLFAT
NUTRIBELLA MAGNEZYUM SÜLFAT HEPTAHİDRAT
Ürün Grubu: MAGNEZYUM SÜLFAT
NUTRIBELLA MKP WS 0-52-34
Ürün Grubu: MKP
NUTRIBELLA MAGNEZYUM NİTRAT
Ürün Grubu: MAGNEZYUM NİTRAT
NUTRIBELLA KALSİYUM NİTRAT
Ürün Grubu: KALSİYUM NİTRAT
NUTRIBELLA FOLIAR UREA
Ürün Grubu: FOLIAR ÜRE

KULLANIM:
En iyi Konsantrasyon oranını belirlemek için toprak ve yaprak analizi yaptırınız. Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Yapraktan ve topraktan uygulanır. Kullanma dozu; yapraktan 100 L suya 0,2-1 kg, topraktan 400-500 g/da/gün’dür. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre uzman danışmanlarca belirlenir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız. Daha fazla bilgi için Pazar Geliştirme Departmanımızı arayınız.

Benzer Ürünler

Nitrodrip

PhosphoDrip

Hydroponica

Magnum P44

Quadro

Keymag

Çerezler, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sağlamak ve trafiğimizi analiz etmek için kullanılmaktadır. “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilirsiniz.